Skip to main content

Đảng uỷ xã Khuất Xá tổ chức hội nghị đối thoại trực tiếp giữa người đứng đầu cấp uỷ chính quyền xã với nhân dân.

Ngày 17/5 /2024 Đảng ủy, Uỷ ban nhân dân xã Khuất Xá, tổ chức hội nghị đối thoại trực tiếp giữa người đứng đầu cấp ủy chính quyền xã với nhân dân năm 2024. Chủ trì buổi đối thoại là Đồng chí Mai Văn Ngáy Bí thư Đảng uỷ, đồng chí Lộc Văn Độ Chủ tịch Uỷ ban nhân dân xã. Dự buổi đối thoại có đồng chí Nguyễn Hữu Thuân, Giám đốc trung tâm dịch vụ nông nghiệp huyện; có đồng chí Nông Minh Cường cùng các đồng chí ủy viên Ban Chấp hành đảng ủy xã; toàn thể cán bộ công chức xã; Bí thư các chi bộ, Đại diện các đơn vị trường học, trạm y tế xã; đại biểu là nhân dân đại diện cho các thôn trên địa bàn xã.

1

Toàn cảnh hội nghị

          Tại buổi đối thoại, các đại biểu đã được nghe báo cáo tóm tắt kết quả thực hiện nhiệm vụ về phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh 5 tháng đầu năm, phương hướng, mục tiêu nhiệm vụ 7 tháng cuối năm 2024 của Uỷ ban nhân dân xã. Các đại biểu cùng thảo luận và đưa ra các ý kiến về các lĩnh vực người dân quan tâm phản ánh gồm: Công tác quản lý đất đai, cơ sở hạ tầng, chế độ chính sách…Với tinh thần cầu thị nhưng thẳng thắn, cởi mở và xây dựng, người đứng đầu cấp ủy, chính quyền xã đã lắng nghe, trao đổi làm rõ và trả lời những ý kiến, kiến nghị mà người dân quan tâm. Đối với những vấn đề cần có thời gian để xác minh giải quyết, lãnh đạo cấp ủy, chính quyền xã giao cho bộ phận chuyên môn tổng hợp nghiên cứu, tham mưu để có hướng giải quyết kịp thời đáp ứng tâm tư, nguyện vọng của Nhân dân trên địa bàn.

1

Đồng chí Lộc Văn Độ, Chủ tịch UBND xã duy trì thảo luận tại hội nghị

Phát biểu tại biểu đối thoại đồng chí Nguyễn Hữu Thuân, giám đốc trung tâm dịch vụ nông nghiệp huyện đánh giá cao về các ý kiến mà các đại biểu đưa ra và tiếp thu truyền tải các ý kiến về cấp trên để trả lời người dân một cách thỏa đáng.

1

Đồng chí Nguyễn Hữu Thuân, Giám đốc Trung tâm dịch vụ nông nghiệp huyện phát biểu tại hội nghị

 Việc tổ chức hội nghị đối thoại giữa người đứng đầu cấp ủy chính quyền xã với Nhân dân nhằm lắng nghe tâm tư, nguyện vọng và những vấn đề được Nhân dân quan tâm để kịp thời phát hiện những vướng mắc, phát sinh để kiến nghị giải quyết hoặc nghiên cứu, bổ sung điều chỉnh những chủ trương quy định của địa phương cho phù hợp, đồng thời giải quyết những ý kiến, kiến nghị hợp pháp chính đáng của nhân dân. Bên cạnh đó, thông qua hội nghị đối thoại nhằm tuyên truyền, phổ biến chủ trương, nghị quyết của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước, của cấp ủy và chính quyền địa phương góp phần tăng cường sự thống nhất về tư tưởng chính trị trong Đảng bộ, sự đồng thuận trong xã hội và khối đại đoàn kết toàn dân. Kịp thời phát hiện những hạn chế trong lãnh đạo, chỉ đạo và tổ chức thực hiện nhiệm vụ; góp phần tăng cường củng cố mối quan hệ mật thiết giữa Đảng, Nhà nước với Nhân dân và phát huy vai trò giám sát, phản biện xã hội của Mặt trận tổ quốc và các tổ chức chính trị - xã hội trong thực hiện nhiệm vụ đạt hiệu quả.

                                                                        Tin, ảnh: Vi Thức.

 

About