Skip to main content
Trích yếu KẾ HOẠCH Triển khai thực hiện Nghị định số 86/2023/NĐ-CP ngày 07/12/2023 của Chính phủ quy định về thônng tiêu chuẩn và trình tự, thủ tục, hồ sơ xét tặng danh hiệu “Gia đình văn hóa”, “Thôn, tổ dân phố văn hóa”, “Xã, phường, xã tiêu biểu” trên địa bàn x
Số hiệu văn bản
37/KH-UBND
Ngày ban hành
02-04-2024
Lĩnh vực
Loại văn bản

About