Skip to main content

ĐẠI HỘI ĐẠI BIỂU MẶT TRẬN TỔ QUỐC XÃ KHUẤT XÁ KHOÁ XIV, NHIỆM KỲ 2024 - 2029

Ngày 23/04/2024, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam xã Khuất Xá tổ chức Đại hội đại biểu MTTQ xã khoá XIV, nhiệm kỳ 2024 - 2029. Dự Đại hội có đồng chí Lý Thanh Tùng chuyên viên MTTQ huyện; Về phí xã Có Đồng chí Mai Văn Ngáy.  Bí thư Đảng uỷ, chủ tịch HĐND xã, các đồng chí lãnh đạo Đảng uỷ - HĐND - UBND, các ban ngành đoàn thể xã, lãnh đạo các đơn vị trường trạm y tế và các Đại biểu đại  diện của 09 thôn trên địa bàn xã.

1

Toàn cảnh đại hội

Nhiệm kỳ 2019 - 2024, Uỷ ban MTTQ xã Khuất Xá đã kịp thời tổ chức triển khai thực hiện có hiệu quả Nghị quyết Đại hội Đảng các cấp, Nghị quyết Đại hội MTTQ cấp trên và Nghị quyết nhiệm kỳ 2019-2024 đã đề ra. Bám sát nhiệm vụ chính trị của địa phương, phát huy vai trò MTTQ, triển khai thực hiện hiệu quả chương trình phối hợp thống nhất hành động; góp phần tạo sự đồng thuận trong Nhân dân; tham gia xây dựng chính quyền; phát huy dân chủ, đẩy mạnh thực hiện cuộc vận động "Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh", cuộc vận động "Ngày vì người nghèo", cuộc vận động“Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam”, gắn với "Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh". Đời sống Nhân dân nâng lên, các hoạt động văn hóa, văn nghệ, thể dục thể thao, các chính sách an sinh xã hội, được quan tâm tổ chức thực hiện..., góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế xã hội, giữ vững ổn định chính trị đã góp phần thực hiện thắng lợi nhiệm vụ mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội; quốc phòng - an ninh. Việc đổi mới nội dung, phương thức hoạt động của MTTQ và các tổ chức chính trị - xã hội được quan tâm. Ban công tác mặt trận khu dân cư được củng cố; công tác đào tạo bồi dưỡng chuyên môn, nghiệp vụ cho cán bộ làm công tác MTTQ từng bước đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong giai đoạn hiện nay.

          Nhiệm kỳ 2024 - 2029, Ủy ban MTTQ Việt Nam xã Khuất Xá tiếp tục kế thừa và phát huy vai trò của MTTQ và các tổ chức thành viên, thông qua các hoạt động của MTTQ và các tổ chức thành viên, tuyên truyền vận động Nhân dân chấp hành pháp luật. Tăng cường củng cố và mở rộng khối đại đoàn kết toàn dân, hướng mạnh các hoạt động về khu dân cư để triển khai tổ chức thực hiện có hiệu quả các cuộc vận động, các phong trào thi đua yêu nước, huy động sức mạnh khối đại đoàn kết toàn dân, thi đua lao động động sản xuất, thúc đẩy phát triển kinh tế-xã hội, giữ gìn an ninh trật tự. Thực hiện có hiệu quả hoạt động giám sát và phản biện xã hội, góp phần xây dựng đảng, chính quyền trong sạch vững mạnh; phát huy quyền làm chủ của Nhân dân, bảo đảm quyền và lợi ích hợp pháp chính đáng của Nhân dân. Củng cố, xây dựng tổ chức, đổi mới nội dung và phương thức hoạt động của Mặt trận, góp phần hoàn thành tốt các nhiệm vụ mục tiêu kinh tế - xã hội; quốc phòng - an ninh trên địa bàn xã.

Phát biểu chỉ đạo tại Đại hội, đồng chí Lý Thanh Tùng chuyên viên MTTQ huyện đã ghi nhận và biểu dương những kết quả mà Ủy ban MTTQ xã Khuất Xá đã đạt được trong nhiệm kỳ vừa qua. Đồng thời đề nghị, nhiệm kỳ tới, Ủy ban MTTQ xã tiếp tục phát huy vai trò nòng cốt trong việc tập hợp, xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân tộc, phát huy quyền làm chủ của Nhân dân trong việc tham gia xây dựng Đảng, Chính quyền; thực hiện tốt quy chế dân chủ ở cơ sở nhằm khơi dậy và phát huy tối đa nội lực các tầng lớp Nhân dân; tiếp tục đổi mới nội dung, phương thức hoạt động, bám sát yêu cầu, nhiệm vụ chính trị của địa phương, tích cực củng cố khối đại đoàn kết toàn dân tộc, nhất là cuộc vận động "Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh"; đảm bảo sự đồng thuận, thống nhất cao về tư tưởng và hành động, hướng tới mục tiêu chung giữ vững ổn định chính trị - xã hội, tích cực tham gia xây dựng Đảng, chính quyền trong sạch vững mạnh.

1

Đồng chí Lý Thanh Tùng chuyên viên MTTQ huyện phát biểu chỉ đạo tại đại hội

Tại Đại hội đã hiệp thương cử 37 Ủy viên Ủy ban Mặt trận tổ quốc xã Khuất Xá, nhiệm kỳ 2024 - 2029. Bà Lý Thị Kiều tái cử giữ chức vụ Chủ tịch Ủy ban Mặt trận tổ quốc xã Khuất Xá khóa XV, nhiệm kỳ 2024 - 2029. Đại hội cũng đã hiệp thương cử đoàn đại biểu tham dự Đại hội MTTQ huyện Lộc Bình nhiệm kỳ 2024 - 2029.

1

Thành viên Ủy ban Mặt trận Tổ quốc xã, nhiệm kỳ 2024-2029 ra mắt Đại hội

Dịp này, đã có 04 tập thể và 05 cá nhân được nhận Giấy khen của Chủ tịch UBND xã vì đã có thành tích xuất sắc, tiêu biểu trong công tác MTTQ xã, nhiệm kỳ 2019 - 2024.

1

 

Đồng chí Dương Văn Hiếu Phó Chủ tịch UBND xã trao giấy khen cho các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc tiêu biểu trong công tác MTTQ xã, nhiệm kỳ 2019 - 2024.

 

                                                           Tin, ảnh: Vi Thức

About