Skip to main content

Đảng bộ xã Khuất Xá tổ chức Hội nghị sơ kết giữa nhiệm kỳ 2020 – 2025

Ngày 28/4/2023, Đảng bộ xã Khuất Xá tổ chức Hội nghị sơ kết giữa nhiệm kỳ 2020 – 2025. Dự Hội nghị có đồng chí Mai Văn Ngáy, Bí thư Đảng ủy xã, các đồng chí là Lãnh đạo Đảng ủy, HĐND, UBND, Ủy ban Mặt trận tổ quốc xã và các ban ngành đoàn thể cùng toàn thể cán bộ công chức, các đồng chí bí thư chi bộ, trưởng thôn trên địa bàn xã.

1

Toàn cảnh hội nghị

Sau hơn 02 năm tổ chức, triển khai thực hiện nghị quyết đại hội Đảng bộ xã khóa XXIII, nhiệm kỳ 2020 - 2025, dưới sự lãnh đạo, chỉ đạo quyết liệt, toàn diện trên các mặt công tác của Ban Chấp hành Đảng bộ, Ban Thường vụ Đảng ủy xã, sự giúp đỡ của huyện, sự chủ động, tích cực nhập cuộc của cán bộ, đảng viên và nhân dân toàn Đảng bộ, kinh tế, xã hội của xã tiếp tục phát triển, chính trị, quốc phòng, an ninh được giữ vững; trật tự an toàn xã hội được đảm bảo, các tiềm năng thế mạnh của địa phương được phát huy có hiệu quả, Công tác xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị được củng cố, tăng cường; phần lớn các chỉ tiêu, mục tiêu, nhiệm vụ đều đạt và đạt vượt mức nghị quyết đại hội đề ra. Cụ thể:  

Tổng thu ngân sách trên địa bàn năm 2020: đạt 100%%; Năm 2021: đạt và vượt 107%; Năm 2022: 106,3%; Sản lượng cây lương thực có hạt: 6.210,76 tấn. Duy trì chất lượng phổ cập Mầm non, tiểu học, THCS; Duy trì đạt so Nghị quyết đề ra. Duy trì hộ gia đình văn hóa đạt trên 80%; thôn, bản văn hóa đạt 85%; cơ quan đạt văn hóa 90%. Tỷ lệ dân cư nông thôn được sử dụng nước hợp vệ sinh 100%: Tỷ lệ hộ được dùng nước hợp vệ sinh đạt 100%, so với Nghị quyết đề ra đạt 100%. Tỷ lệ chi bộ trực thuộc hoàn thành tốt nhiệm vụ trở lên hằng năm 70% (trong đó 20% hoàn thành suất xắc nhiệm vụ).

  Sau khi thông qua Báo cáo, Hội nghị thảo luận lấy ý kiến góp ý để thực hiện tốt hơn trong thời gian tới. Tiếp tục đổi mới và nâng cao chất lượng hoạt động của HĐND và Đại biểu Hội đồng nhân dân xã; tăng cường nâng cao hiệu quả công tác giám sát đối với lĩnh vực kinh tế, văn hoá - xã hội. Đẩy mạnh công tác tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật, nâng cao hiểu biết, ý thức tự giác chấp hành pháp luật của các tầng lớp nhân dân. Tăng cường công tác tiếp dân, giải quyết đơn thư khiếu nại, tố cáo của công dân, công tác hoà giải ở cơ sở.

2

Đồng chí Mai Văn Ngáy, Bí thư Đảng ủy xã phát biểu chỉ đạo tại hội nghị

Nhân diệp này Đảng bộ xã Khuất Xá tặng giấy khen cho 02 tập thể, 07 cá nhân có thành tích xuất sắc giữa nhiệm kỳ, thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ xã lần thứ XVIII, nhiệm kỳ 2020 – 2025.

3

Tặng giấy khen cho các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc giữa nhiệm kỳ, thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ xã lần thứ XVIII, nhiệm kỳ 2020 – 2025

                                                               Tin, ảnh: Vi Thức

About