Skip to main content

Đảng ủy xã Khuất Xá Sơ kết công tác lãnh đạo, chỉ đạo 6 tháng đầu năm 2023

Sáng ngày 27/6/2023, Đảng ủy xã Khuất Xá tổ chức Hội nghị sơ kết công tác lãnh đạo, chỉ đạo 6 tháng đầu năm, Phướng hướng, nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2023. Dự và chỉ đạo có đồng chí Hoàng Văn Chiều, Phó bí thư huyện ủy, Chủ tịch UBND huyện, có đồng chí Mai Văn Ngáy, bí thư Đảng ủy xã và các đồng chí lãnh đạo Đảng ủy, HĐND, UBND, UBMTTQ, các đồng chí bí thư chi bộ trên địa bàn xã

phat bieu

Đồng chí Hoàng Văn Chiều, Phó bí thư Huyện ủy, Chủ tịch UBND phát biểu tại hội nghị

Trong 6 tháng đầu năm 2023. Đảng uỷ xã Khuất Xá đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo toàn diện trên các lĩnh vực công tác; các chỉ tiêu phát triển kinh tế - xã hội và các nhiệm vụ trọng tâm năm 2023 được tổ chức triển khai ngay từ đầu năm như: Tổng diện tích gieo trồng được trên 330,16ha,  đạt 34,23% kế hoạch; công tác thu ngân sách đạt và vượt kế hoạch đề ra; Giao thông nông thôn bê tông hoá đường thôn được 500m sử dụng 30 tấn xi măng đạt 50% kế hoạch; công  giải phóng mặt bằng, công tác quy hoạch, quản lý quy hoạch tái định cư được quan tâm chỉ đạo; công tác quản lý đất đai được tăng cường thường xuyên; lĩnh vực văn hóa xã hội có nhiều chuyển biến tích cực, kết quả dạy và học không ngừng được nâng lên; công tác an sinh xã hội được thực hiện kịp thời, đúng đối tượng; công tác cải cách thủ tục hành chính, nhận và trả kết quả cơ bản đáp ứng được yêu cầu và sự hài lòng của người dân; công tác quốc phòng - an ninh được đảm bảo; Công tác xây dựng đảng và hệ thống chính trị luôn được quan tâm chỉ đạo; Ban Chấp hành Đảng ủy luôn phát huy vai trò trách nhiệm mẫu mực của mình, trong công tác cũng như nhiệm vụ được phân công trước Đảng trước Nhân dân.

Phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị, đồng chí Hoàng Văn Chiều, chủ tịch UBND huyện đề nghị trong 6 tháng cuối năm 2023: Đảng ủy, HĐND, UBND, UBMTTQ Việt Nam  xã  Khuất Xá tục tập trung lãnh đạo, chỉ đạo tuyên truyền, vận động nhân dân chuyển đổi cơ cấu cây trồng, vật nuôi phù hợp với thực tế tại địa phương; tăng cường công tác thu ngân sách; tăng cường công tác giáo dục tư tưởng chính trị cho cán bộ, đảng viên và quần chúng nhân dân. Tiếp tục thực hiện công tác phát triển đảng viên tại chi bộ cơ sở. Tiếp tục chỉ đạo thực hiện tốt công tác kiểm điểm đánh giá, phân loại chất lượng tổ chức cơ sở đảng và đảng viên. Chỉ đạo Mặt trận tổ quốc và các tổ chức chính trị - xã hội, các ngành đơn vị tiếp tục đẩy mạnh phong trào thi đua yêu nước, các cuộc vận động xây dựng nông thôn mới nâng cao đạt chất lượng; chú trọng công tác đảm bảo an ninh trật tự; trật tự an toàn xã hội trên địa bàn xã.

                                                          Tin, ảnh: Vi Thức

About