Skip to main content

Giám sát mô hình chính quyền thân thiện năm 2022

​Ngày 20 tháng 7 năm 2022 Đoàn giám sát Ban dân vận Huyện ủy huyện Lộc Bình tổ chức giám sát mô hình chính quyền thân thiện năm 2022 tại UBND xã Khuất Xá. Đoàn giám sát có đồng chí Lương Mạnh Hùng Phó trưởng Ban dân vận huyện ủy làm trưởng đoàn. Về phía UBND xã có đồng chí Mai Văn Ngáy, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND xã, đồng chí Lộc Văn Độ Phó bí thư Đảng ủy, Chủ tịch UBND xã và có các đồng chí trong ban chỉ đạo chính quyền thân thiện xã.

Đoàn giám sát đã được nghe Ban chỉ đạo Chính quyền thân thiện xã thông qua báo cáo kết quả thực hiện Đề án Chính quyền thân thiện năm 2022. Sau khi nghe báo cáo thì Đoàn giám sát đã  kiểm tra trực tiếp các hồ sơ liên quan cũng như các thủ tục niêm yết tại cơ quan. Qua quá trình nghiên cứu báo cáo cũng như kiểm tra thực tế thì đoàn giám sát đã nêu ra những kết quả đạt được và  cũng chỉ ra những hạn chế cần khắc phục trong thời gian tới như cần tăng cường Công tác tuyên truyền hơn nữa, bổ sung, sửa đổi các thủ tục hành chính… và một số vấn đề khác.

1

Đồng chí Lương Mạnh Hùng phát biểu tại buổi giám sát

Kết luận tại buổi giám sát đồng chí Lương Mạnh Hùng đã yêu cầu Ban chỉ đạo chính quyền thân thiện xã cần thực hiện một số nội dung: Tiếp tực đẩy mạnh công tác tuyên truyền chính quyền thân thiện và ý nghĩa của việc thực hiện mô hình chính quyền thân thiện; Xây dựng các bảng khẩu hiệu, các mẫu thư; Thực hiện tốt hơn nữa về Công tác cải cách hành chính; Thực hiện tốt văn hóa cở sở; Thực hiện tốt hơn nữa công tác tiếp công dân theo quy định.

 

Tin, ảnh: Vi Thức

About