Skip to main content

HĐND huyện tiếp xúc cử tri cụm xã Khuất Xá, Tam Gia, Tĩnh Bắc

​ Ngày 8/5/2023, tại nhà Văn hóa xã Khuất Xá, Tổ đại biểu số 5 HĐND huyện gồm ông Vi Văn Thức, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch UBND xã Tam Gia; bà Chu Mai Hương, Giám đốc Trung tâm Dịch vụ nông nghiệp huyện; ông Hà Thanh Tuấn, Phó Bí thư Huyện đoàn đã có buổi tiếp xúc cử tri cụm xã: Khuất Xá, Tam Gia, Tĩnh Bắc trước kỳ họp thường lệ giữa năm 2023 HĐND huyện.

1

Toàn cảnh hội nghị tiếp xúc cử tri

Tại buổi tiếp xúc, các cử tri đã được nghe đại biểu HĐND huyện báo cáo về kết quả triển khai thực hiện Nghị quyết của HĐND huyện về nhiệm vụ, mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng, an ninh 4 tháng đầu năm, nhiệm vụ, giải pháp 8 tháng cuối năm 2023. Báo cáo của UBND huyện về kết quả giải quyết, trả lời các kiến nghị của cử tri tại các kỳ họp trước và thông báo của Thường trực HĐND huyện về dự kiến chương trình, nội dung kỳ họp thường lệ giữa năm 2023 của Hội đồng nhân dân huyện.

Tiếp đó các cử tri đã có ý kiến, kiến nghị đề nghị Nhà nước xem xét giải quyết một số nội dung như: Đề nghị nhà nước xem xét cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất; cấp xi măng làm đường giao thông nông thôn; xây dựng và hoàn thiện nhà văn hóa thôn; hỗ trợ xây dựng khu dân cư kiểu mẫu; lắp đặt trạm thu phát sóng di động; tách đất rừng tự nhiên và đất rừng sản xuất; xem xét nâng cấp cải tạo đường lưới điện; xem xét giải quyết chia đất rừng của công ty Lâm nghiệp trả về địa phương để cho Nhân dân phát triển sản xuất...

2

Ông Vi Văn Thức, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch UBND xã Tam Gia, đại biểu HĐND huyện trả lời ý kiến, kiến nghị

 Sau khi nghe ý kiến, kiến nghị của cử tri, lãnh đạo các xã và đại biểu HĐND huyện đã giải trình và làm rõ những ý kiến, kiến nghị của cử tri thuộc thẩm quyền và tiếp thu những ý kiến không thuộc thẩm quyền để trình lên kỳ họp HĐND huyện để xem xét giải quyết theo quy định.

  Nguồn: Lý Lê – Trung tâm VH,TT và TT huyện

About