Skip to main content

HĐND xã Khuất Xá tổ chức kỳ họp thứ bẩy khóa XX, nhiệm kỳ 2021-2026

Ngày 20/12/2023, HĐND xã Khuất Xá tổ chức kỳ họp thứ bẩy khóa XX, nhiệm 2021-2026. Dự kỳ họp có đồng chí Chu Mai Hương, Giám đốc Trung tâm dịch vụ nông nghiệp huyện; đại biểu HĐND huyện bầu tại địa bàn xã Khuất Xá.

1

Toàn cảnh Hội nghị

Năm 2023, thực hiện nghị quyết của HĐND xã Khuất Xá về phát triển kinh tế- xã hội, quốc phòng an ninh, UBND xã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo triển khai thực hiện các mục tiêu, nhiệm vụ và đạt những kết quả quan   Thường trực HĐND, các Ban và đại biểu HĐND xã Khuất Xá đã duy trì các hoạt động theo quy định, UBND xã, các ban, ngành, đoàn thể tập trung giải quyết kịp thời các kiến nghị của cử tri và Nhân dân, thực hiện công tác tiếp công dân, giải quyết đơn thư khiếu nại, tố cáo của công dân theo quy định. Tại kỳ họp các đại biểu thảo luận và thông qua các báo cáo, tờ trình và nghe thông báo của Uỷ ban MTTQ Việt Nam xã về công tác tham gia xây dựng chính quyền năm 2023; những ý kiến, kiến nghị của Uỷ ban MTTQVN xã đối với Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân xã.

1

Đồng chí Chu Mai Hương, Giám đốc Trung tâm dịch vụ nông nghiệp huyện phát biểu tại kỳ họp

 Phát biểu tại kỳ họp, đồng chí Chu Mai Hương, Giám đốc Trung tâm dịch vụ nông nghiệp huyện đã thông tin đến đại biểu về kết quả tổ chức kỳ họp thứ mười bốn HĐND huyện khóa XX, nhiệm kỳ 2021-2026. Đồng thời đề nghị HĐND xã Khuất Xá tiếp tục đổi mới việc triển khai các nội dung kỳ họp theo hướng tập trung thảo luận về những hạn chế, yếu kém và đề ra các giải pháp khắc phục. Đồng thời mong muốn các đại biểu HĐND xã mạnh dạn thảo luận, nêu kiến nghị để UBND trả lời và giải quyết kịp thời các vấn đề cử tri và Nhân dân quan tâm; HĐND và các Ban HĐND xã tăng cường đổi mới công tác giám sát việc tổ chức triển khai các Nghị quyết của Kỳ hợp. Đề nghị UBND xã và các ban, ngành, đoàn thể xã Khuất Xá triển khai thực hiện hiệu quả Nghị quyết của HĐND xã về mục tiêu, nhiệm vụ phát triển kinh tế- xã hội, quốc phòng, an ninh năm 2024; tuyên truyền, vận động nhân dân thực hiện tốt chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước…

Với tinh thần trách nhiệm cao, tại kỳ họp thứ bẩy khóa XX, nhiệm kỳ 2021-2026, HĐND xã Khuất Xá đã biểu quyết nhất trí 100% thông qua 03 Nghị quyết trình tại kỳ họp.

                                               

                                                              Tin, ảnh: Vi Thức

 

 

 

About