Skip to main content

HĐND xã Khuất Xá tổ chức Kỳ họp thường lệ giữa năm 2023 (kỳ họp thứ sáu) HĐND xã khoá XX, nhiệm kỳ 2021-2026

Ngày 21/7/2023, HĐND xã Khuất Xá tổ chức Kỳ họp thường lệ giữa năm 2023 (kỳ họp thứ sáu) HĐND xã khoá XX, nhiệm kỳ 2021-2026. Dự kỳ họp có đồng chí Đỗ Công Trung, Trưởng phòng Giáo dục và đào tạo huyện; đồng chí Chu Mai Hương, giám đốc trung tâm dịch vụ nông nghiệp huyện; đồng chí Hà Thanh Tuấn  phó bí thư huyện đoàn các đại biểu HĐND huyện được bầu tại địa bàn xã.

 

phat bieu

 

Đồng chí Đỗ Công Trung, Trưởng phòng giáo dục và đào tạo huyện phát biểu tại kỳ họp

 Tại kỳ họp, các đại biểu được nghe báo cáo của UBND xã về tình hình, kết quả thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội, quốc phòng an ninh 6 tháng đầu năm; phương hướng nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2023; báo cáo kết quả giải quyết ý kiến, kiến nghị của cử tri đã được Thường trực HĐND xã tổng hợp báo cáo trước kỳ họp thường lệ giữa năm 2023 của HĐND xã khóa XX, nhiệm kỳ 2021-2026; thông báo của Ủy ban MTTQ Việt Nam xã về công tác tham gia xây dựng chính quyền và những ý kiến, kiến nghị của Ủy ban MTTQ Việt Nam xã đối với HĐND, UBND xã. Kết quả  trong  6 tháng đầu năm 2023, mặc dù gặp nhiều khó khăn, nhưng được sự chỉ đạo của Đảng ủy, sự giám sát của HĐND xã và sự phối hợp các tổ chức chính trị trên địa bàn xã; công tác điều hành của UBND xã đã chỉ đạo các ban ngành và sự nỗ lực của nhân dân đã khắc phục được những khó khăn, phấn đấu thực hiện các nhiệm vụ, mục tiêu kinh tế- xã hội, quốc phòng an ninh trên địa bàn xã đạt được những kết quả quan trọng trên tất cả các lĩnh vực. Tổng thu ngân sách nhà nước trên địa bàn xã đạt 62,72%, cụ tể dự toán huyện giao là 74.700.000 đồng  thực hiện từ đầu năm đến nay, xã thu được 46.887.000 đồng,  đạt 62,76% so với dự toán huyện giao.

Tại kỳ họp, các đại biểu đã tập trung tham gia ý kiến chất vấn các nội dung về: Công tác  cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, công tác giải phòng mặt bằng, sản lượng lương thực giảm so với cùng kỳ; chi ngân sách đạt thấp; an ninh trật tự trên địa bàn xã....Sau khi nghe các ý kiến, kiến nghị của các đại biểu dự kỳ họp, lãnh đạo UBND xã trao đổi, làm rõ những nội dung mà các địa biểu quan tâm và tiếp thu  một số ý kiến, kiến nghị của  đại biểu để trình cấp có thẩm quyền xem xét, giải quyết.

Phát biểu tại kỳ họp, đồng chí Đỗ Công Trung, Trưởng phòng giáo dục và đào tạo huyện đại diện Tổ đại biểu HĐND huyện bầu tại địa bàn xã đã thông báo kết quả của kỳ họp thứ mười một HĐND huyện khóa XX nhiệm kỳ 2021-2026. Để phát huy những kết quả đã đạt được, triển khai thực hiện có hiệu quả các mục tiêu, nhiệm vụ mà Nghị quyết của HĐND huyện, HĐND xã đã đề ra, đồng chí đề nghị: UBND xã và các cơ quan, đơn vị theo chức năng nhiệm vụ của mình khẩn trương triển khai, thực hiện các Nghị quyết mà HĐND xã đã thông qua tại kỳ họp này; tiếp tục thực hiện công tác chỉ đạo, điều hành, nâng cao tinh thần trách nhiệm của cả hệ thống chính trị và toàn thể Nhân dân quyết tâm hoàn thành thắng lợi các nhiệm vụ kế hoạch năm 2023 của huyện, của xã đã đề ra. Hội đồng nhân dân, Thường trực HĐND, các Ban HĐND, các đại biểu HĐND xã tiếp tục phát huy, thực hiện tốt nhiệm vụ, quyền hạn được giao; thường xuyên theo dõi, đôn đốc các cơ quan, đơn vị thực hiện Nghị quyết, Kết luận, kiến nghị giám sát của các Đoàn giám sát HĐND, Thường trực HĐND, các Ban HĐND xã theo quy định của pháp luật, qua đó góp phần thúc đẩy việc đổi mới, nâng cao chất lượng, hiệu quả  hoạt động của HĐND trong thời gian tới. các Tổ đại biểu HĐND xã có trách nhiệm báo cáo kết quả kỳ họp với cử tri, thường xuyên liên hệ với cử tri, lắng nghe và phản ánh đầy đủ những kiến nghị của cử tri với HĐND xã; quan tâm việc giám sát, đôn đốc việc giải quyết ý kiến, kiến nghị của cử tri; tuyên truyền vận động Nhân dân chấp hành tốt các chủ trương của đảng, chính sách pháp luật cảu Nhà nước và các Nghị quyết của HĐND.

Kỳ họp đã biểu quyết thông qua 04 nghị quyết của HĐND xã khóa XX, nhiệm kỳ 2021-2026 gồm: Nghị quyết của HĐND xã về một số  chủ trương, giải pháp chủ yếu tiếp tục thực hiện các mục tiêu, nhiệm vụ kinh tế- xã hội, quốc phòng, an ninh 6 tháng cuối năm 2023; Nghị quyết về phê chuẩn quyết toán thu ngân sách nhà nước trên địa bàn, quyết toán chi ngân sách xã năm 2022;  Nghị quyết về việc điều chỉnh và bổ sung dự toán một số khoản thu ngân sách Nhà nước trên địa bàn, chi ngân sách xã năm 2023; Nghị quyết về Chương trình giám sát năm 2024 của HĐND xã.

                                          

 

Tin, ảnh: Vi Thức

 

About