Skip to main content

Hội đồng nghĩa vụ quân sự xã Khuất Xá họp triển khai công tác tuyển quân năm 2024

Sáng ngày 17/10/2023, Hội đồng nghĩa vụ quân sự xã Khuất Xá đã tổ chức họp Hội đồng nghĩa vụ quân sự (HĐNVQS) để triển khai công tác tuyển chọn công dân nhập ngũ năm 2024. Đồng chí Lộc Văn Độ– Phó Bí thư Đảng ủy – Chủ tịch UBND xã – Chủ tịch HĐNVQS xã chủ trì cuộc họp. Dự và chỉ đạo hội nghị có đồng chí Vi Văn Thiết  – Phó  Bí thư Đảng ủy xã và các đồng chí thành viên HĐNVQS xã, các đồng chí Trưởng thôn, Bí thư chi bộ các thôn trên địa bàn xã về dự hội nghị.

 Để Chuẩn bị cho công tác tuyển quân năm 2024, BCH Quân sự xã đã tham mưu cho Chủ tịch UBND xã kiện toàn HĐNVQS xã triển khai các bước thực hiện nghiêm túc các văn bản, hướng dẫn của cấp trên về công tác tuyển quân, đặc biệt là công tác tuyên truyền, giáo dục Luật nghĩa vụ quân sự trong quần chúng nhân dân, chuẩn bị cho công tác sơ tuyển, khám tuyển nghĩa vụ quân sự năm 2024.

Để đảm bảo cho công tác tuyển quân, cấp ủy Đảng, chính quyền, các đoàn thể từ xã đến các thôn bản đã tăng cường công tác lãnh đạo, chỉ đạo, phát huy sức mạnh tổng hợp của cả hệ thống chính trị để tuyên truyền, vận động công dân trong độ tuổi chấp hành nghiêm Luật nghĩa vụ quân sự. Ban chỉ huy Quân sự xã, Hội đồng Nghĩa vụ quân sự xã thực hiện tốt chức năng tham mưu cho cấp ủy, chính quyền xã triển khai đồng bộ các khâu, các bước trong quá trình rà soát nắm nguồn công dân trong độ tuổi thực hiện nghĩa vụ quân sự. Tập trung thảo luận bàn các giải pháp thực hiện công tác tuyển quân đảm bảo chỉ tiêu giao.

1

Đồng chí Lộc Huy Thiệp – Chỉ huy phó Ban chỉ huy quân sự xã thông qua kế hoạch tuyển chọn công dân nhập ngũ .

Các thành viên hội đồng nghĩa vụ quan sự xã và các đồng chí trưởng thôn thảo luận danh sách thanh niên đủ điều kiện gọi khám tuyển cần sàng lọc; những trường hợp khám nhiều năm không đủ điều kiện sức khỏe cần xem xét có thể không đưa vào danh sách gọi khám tuyển. Theo dõi chặt chẽ các trường hợp hoãn do đang học tại cơ sở giáo dục phổ thông; đang được đào tạo trình độ đại học hệ chính quy thuộc cơ sở giáo dục đại học, trình độ cao đẳng hệ chính quy thuộc cơ sở giáo dục nghề nghiệp trong thời gian một khóa đào tạo của một trình độ đào tạo.

Phát biểu kết luận cuộc họp, đồng chí Lộc Văn Độ – Phó Bí thư Đảng ủy – Chủ tịch UBND xã – Chủ tịch HĐNVQS xã yêu cầu: Ban Chỉ huy Quân sự xã phối hợp với lực lượng Công an xã tham mưu với UBND xã, Hội đồng nghĩa vụ quân sự xã lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện các bước tuyển chọn, gọi công dân nhập ngũ đảm bảo chỉ tiêu giao. Phối hợp với các thôn quản lý chặt chẽ nguồn công dân nam trong độ tuổi nhập ngũ và tham gia nghĩa vụ công an nhân dân năm 2024 đảm bảo chặt chẽ, không để bỏ sót nguồn. Xử lý nghiêm những trường hợp chống, trốn và gây cản trở làm ảnh hưởng đến công tác tuyển quân. Đối với Trạm y tế xã phối hợp với Trung tâm Y tế huyện đảm bảo trang thiết bị y tế, cơ sở vật chất tổ chức sơ tuyển, khám tuyển chặt chẽ cho công dân đủ điều kiện gọi nhập ngũ. Các thành viên Hội đồng nghĩa vụ quân sự căn cứ nhiệm vụ được phân công phụ trách, thực hiện tốt các bước tuyển chọn, báo cáo kịp thời giải quyết những vướng mắc phát sinh trên địa bàn được phân công. 

1

Đồng chí Lộc Văn Độ – Phó Bí thư Đảng ủy – Chủ tịch UBND xã – Chủ tịch HĐNVQS phát biểu chỉ đạo tại cuộc họp

Trong thời gian tới, Cấp ủy, Chính quyền và các tổ chức chính trị - xã hội từ xã đến các thôn cần đẩy mạnh công tác tuyên truyền về Luật nghĩa vụ quân sự năm 2015 tới toàn thể nhân dân. Quản lý chặt chẽ công dân trong độ tuổi nhập ngũ, tuyên truyền, vận động công dân trong độ tuổi tham gia sơ tuyển, khám tuyển đầy đủ đảm bảo số lượng, chất lượng phấn đấu tuyển chọn đạt 100% chỉ tiêu tuyển quân năm 2024./.

Tin, ảnh: Vi Thức

 

About