Skip to main content

Hội khuyến học xã Khuất Xá tổ chức Đại hội lần thứ III, nhiệm kỳ 2023 - 2028

Ngày 28 tháng 7 năm 2023, Hội khuyến học xã Khuất Xá tổ chức đại hội lần thứ III nhiệm kỳ 2023 - 2028. Dự và chỉ đạo đại hội, về phía lãnh đạo xã có đồng chí Mai Văn Ngáy, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND xã và cùng toàn thể các đồng chí là lãnh đạo HĐND, UBND, MTTQ và các ban ngành đoàn thể của xã đặc biệt là sự có mặt 37 đại biểu đại diện cho 09 chi hội hội khuyến học trên địa bàn xã.

Nhiệm kỳ 2018 – 2023 Có sự quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo trực tiếp của cấp ủy Đảng, Chính quyền địa phương và phối hợp giữa Hội Khuyến học xã với Ủy ban MTTQ, các ban ngành, đoàn thể từ cấp xã đến các thôn bản, cơ quan đơn vị, trường học; Hội Khuyến học luôn giữ được vai trò nòng cốt, liên kết với các tổ chức đoàn thể trong triển khai, thực hiện phong trào khuyến học, khuyến tài, xây dựng các mô hình học tập đạt được các chỉ tiêu, nhiệm vụ Nghị quyết Đại hội khóa II đã đề ra. Kết quả Phong trào xây dựng “Gia đình học tập”, “Dòng học học tập”, “Đơn vị học tập”,“Cộng đồng học tập” được các chi hội phối hợp với Ban Công tác Mặt trận tổ chức đánh giá, xếp loại được lồng ghép với các danh hiệu Gia đình văn hóa, Khu dân cư văn hóa nên rất thuận lợi. Các chỉ tiêu Nghị quyết đại hội khóa II đưa ra đều đạt và vượt so với Nghị quyết.      

 

phat bieu

              Đ/c Mai Văn Ngáy Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND xã phát biểu chỉ đạo đại hội

Phát biểu chỉ đạo Đại hội, đồng chí Mai Văn Ngáy, Bí thư đảng ủy -Chủ tịch HĐND xã đã biểu dương những thành tích, kết quả đã đạt được trong nhiệm kỳ qua. Đồng thời đồng chí đề nghị:  Quán triệt nghiêm túc, sâu sắc Chỉ thị 11 của Bộ Chính trị, Chỉ thị 02 của Thủ tướng Chính phủ về đẩy mạnh công tác khuyến học, khuyến tài, xây dựng xã hội học tập. Đồng thời làm tốt công tác tuyên truyền nâng cao nhận thức của các cấp ủy đảng, chính quyền, các tầng lớp nhân dân về ý nghĩa, tầm quan trọng của công tác khuyến học, khuyến tài ở cơ sở; Tiếp tục đẩy mạnh phong trào xây dựng gia đình hiếu học, dòng họ hiếu học, khu dân cư hiếu học trong các thôn, bản để phong trào khuyến học trở thành nòng cốt trong phong trào xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư, xây dựng làng, xã văn hóa; Tập trung xây dựng và phát triển mạnh mẽ quỹ khuyến học của hội nhằm giúp đỡ nhiều hơn đến đối tượng có hoàn cảnh khó khăn, trẻ khuyết tật, để các em tham gia học tập, kịp thời động viên, khích lệ các em phấn đấu phấn đấu hơn nữa trong học tập; Củng cố xây dựng tổ chức hội ngày càng vững mạnh, thu hút đông đảo các tầng lớp nhân dân tham gia; đổi mới nội dung phương thức hoạt động, làm tốt vai trò nòng cốt phối hợp với các tổ chức chính trị- xã hội tham gia khuyến học, khuyến tài, khơi dậy truyền thống hiếu học trong nhân dân, xây dựng xã hội học tập ở cơ sở; Các cấp ủy đảng, chính quyền, mặt trận Tổ quốc, các tổ chức đoàn thể chính trị - xã hội cần quan tâm, tạo mọi điều kiện cho công tác khuyến học, khuyến tài đạt hiệu quả tốt, hướng đến xây dựng xã hội học tập

 

bch

                                              BCH khóa mới ra mắt Đại hội

Với tinh thần dân chủ. Đại hội đã bầu ra Ban chấp hành Hội Khuyến học xã Khuất Xá khóa III, nhiệm kỳ 2023 - 2028 gồm 15 Ủy viên là những người tiêu biểu đại diện cho các ban, ngành, các tổ chức đoàn thể chính trị, xã hội của xã, các chi hội Khuyến học thôn, trường học và Ban khuyến học cơ quan; Đại hội  cũng đã bầu đoàn đại biểu đi dự Đại hội đại biểu Hội Khuyến học huyện huyện Lộc Bình lần thứ V, nhiệm kỳ 2023 - 2028 gồm 05 đại biểu chính thức và 01 đại biểu dự khuyết. Tại phiên họp thứ nhất của Hội Khuyến học xã Khuất Xá khóa III, nhiệm kỳ 2023 - 2028 đã bầu 03 đồng chí vào Ban Thường vụ và các chức danh trong Ban Thường vụ khóa III, nhiệm kỳ 2023 – 2028. Đồng chí Dương Văn Hiếu, Phó chủ tịch UBND xã được bầu giữ chức vụ Chủ tịch Hội Khuyến học xã Khuất Xá khóa III nhiệm kỳ 2023 – 2028                      

             

tang gk

Đồng chí Lộc Văn Độ, Chủ tịch UBND xã tặng giấy khen cho các tập thể và cá nhân

đã có thành tích xuất sắc

Tại đại hội chủ tịch Ủy ban nhân dân xã đã tặng giấy khen 02 tập thể và 02 cá nhân đã có thành tích xuất sắc trong phòng trào khuyến học nhiệm kỳ 2018 - 2023.

Cũng trong dịp này Chủ tịch Hội khuyến học khóa III, nhiệm kỳ 2023 – 2028 tặng quà lưu niệm cho các đồng chí BCH khóa cũ không tái cử trong khóa mới.

 

 

tang qua

Đồng chí Dương Văn Hiếu, Chủ tịch Hội khuyến học khóa III, nhiệm kỳ 2023 -2028 tặng quà cho các đồng chí BCH khóa cũ

 

Tin, ảnh: Vi Thức

About