Skip to main content

Kiểm tra tình hình triển khai thực hiện mục tiêu, nhiệm vụ, kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2024

Ngày 15/3/2024, Đoàn kiểm tra của UBND huyện do Đồng chí Hoàng Thị Thúy, Phó Chủ tịch UBND huyện làm Trưởng đoàn đã đến kiểm tra tình hình triển khai thực hiện mục tiêu, nhiệm vụ, kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2024,  tại xã Khuất Xá. Cùng đi có đại diện lãnh đạo Phòng Giáo dục và Đào tạo; Phòng Nông Nghiệp và Phát triển nông thôn; Phòng Tài chính - Kế hoạch; Phòng Kinh tế và Hạ tầng;  Phòng Lao động, Thương binh, Xã hội - Dân tộc; Phòng Nội vụ; Phòng Tài nguyên và Môi trường; Chuyên viên Văn phòng HĐND và UBND huyện.

1 

Đồng chí Hoàng Thị Thúy, Phó Chủ tịch UBND huyện

 phát biểu kết luận tại xá Khuất Xá

Tại buổi kiểm tra, lãnh đạo UBND xã Khuất Xá đã báo cáo tình hình kết quả thực hiện nhiệm vụ, mục tiêu kinh tế, xã hội, quốc phòng, an ninh từ đầu năm 2024.  Theo đó, ngay từ đầu năm xã Khuất Xá  đã Tuyên truyền chủ trương đường lối của Đảng, Chính sách pháp luật của Nhà nước, triển khai quán triệt các Chỉ thị, Nghị quyết, Văn bản của cấp trên đến các thôn, bản trên địa bàn. Chỉ đạo tuyên truyền nhân dân cày ải làm đất sản xuất vụ đông xuân; phối hợp với Phòng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn huyện cung ứng giống Lúa, Ngô về cho nông dân sản xuất kịp thời vụ. Kết quả diện tích cây trồng vụ Đông xuân đạt là 71,52 ha, trồng rừng mới  được 15 ha;  tổ chức  “Tết trồng cây đời đời nhớ ơn Bác Hồ” và ra quân làm giao thông, thủy lợi, vệ sinh môi trường đầu xuân năm 2024 theo đúng kế hoạch; triển khai các biện pháp phòng chống rét, dịch bệnh cho cây trồng, vật nuôi đạt hiệu quả. Công tác quản lý đất đai, tài nguyên và  môi trường có nhiều chuyển biến tích cực. Công tác giải phóng mặt bằng tiếp tục được quan tâm, hiện nay đã  thực hiện  xong công tác bồi thường giải phóng mặt bằng Hồ chứa nước Bản Lải giai đoạn II tại thôn Khòn Mỏ và Thôn Bản Cảng. Công tác thu, chi ngân sách  trên địa bàn xã được quan tâm triển khai thực hiện. Chương trình xây dựng nông thôn mới được xã quan tâm chỉ đạo tuyên truyền vận động nhân dân tiếp tục duy trì và nâng cao 19/19 tiêu chí về nông thôn mới đã đạt được và tiếp tục xây dựng khu dân cư kiểu mẫu tại thôn Bản Chu B. Công tác an sinh xã hội, thực hiện các chế độ chính sách  cho các đối tượng được quan tâm. Công tác giáo dục có chuyển biến tích cực; Công tác chăm sóc sức khỏe cho nhân dân được quan tâm ; Công tác cải cách hành chính, giải quyết đơn thư, khiếu nại, tố cáo được quan tâm thực hiện. Công tác Quốc phòng được giữ vững, tình hình an ninh trật tự, trật tự an toàn xã hội ổn định. 

Tại buổi kiểm tra, các thành viên trong đoàn kiểm của UBND huyện đã tham tham gia phát biểu ý kiến về những nội dung như: Sản xuất nông, Lâm nghiệp; công tác Giáo dục và Đào tạo; tình hình triển khai, kết quả thực hiện các Chương trình mục tiêu quốc gia trên địa bàn; công tác thu, chi ngân sách;  công tác bảo đảm an sinh xã hội; công tác cải cách hành chính; Công tác giải phóng mặt bằng; Công tác quản lý trật tự xây dựng, trật tự đô thị, quản lý đất đai… Qua các ý kiến nhằm chỉ ra những khó khăn, hạn chế, vướng mắc trong quá trình triển khai thực hiện. Từ đó, đưa ra những biện pháp, giải pháp chỉ đạo, điều hành thực hiện tốt các mục tiêu, nhiệm vụ năm 2024 đạt hiệu quả.

Phát biểu kết luận tại buổi kiểm tra, Đồng chí Hoàng Thị Thúy, Phó Chủ tịch UBND huyện đã ghi nhận những kết quả đạt được của UBND. Đồng thời đồng chí đề nghị  trong thời gian tới, UBND xã Khuất Xá tiếp tục tuyên truyền chủ trương đường lối của Đảng, Chính sách pháp luật của Nhà nước, triển khai quán triệt các Chỉ thị, Nghị quyết, Văn bản của cấp trên; cấp ủy, chính quyền, cán bộ, công chức xã cần nêu cao tinh thần trách nhiệm, đoàn kết, phấn đấu hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao; tập chung chỉ đạo sản xuất vụ Đông xuân; Đẩy mạnh thu ngân sách, phấn đấu thu đạt và vượt chỉ tiêu giao; quan tâm công tác quản lý đất đai, tài nguyên và  môi trường ; tiếp tục quan tâm  công tác giải phóng mặt bằng;  quan tâm giáo dục và đào tạo, duy trì và nâng cao trường đạt chuẩn quốc gia, đẩy mạnh công tác phổ cập giáo dục; quan tâm thực hiện các chính sách đảm bảo an sinh xã hội cho các đối tượng được kịp thời, đúng quy định; duy trì việc chăm sóc sức khỏe cho nhân dân. Đẩy mạnh công tác cải cách hành chính;  quan tâm công tác tiếp dân, giải quyết đơn thư, khiếu nại, tốc cáo của công dân; quan tâm rà soát thanh niên lên đường nhập ngũ năm 2025; tăng cường công tác tuần tra, kiểm tra trật tự an  ninh trên địa bàn xã, góp phần hoàn thành tốt các mục tiêu, nhiệm vụ kế hoạch đề ra.

                                   

                         Nguồn: Trần Lương- Trung tâm VH,TT&TT Lộc Bình

 

About