Skip to main content

Lễ công bố Quyết định thành lập Chi bộ dân quân xã Khuất Xá

Căn cứ Quy định số 24-QĐ/TW ngày 30/7/2021 của Ban Chấp hành Trung ương về thi hành Điều lệ Đảng; Công văn số 1254-CV/HU, ngày 10/5/2023 của Huyện ủy Lộc Bình về yêu cầu triển khai việc thành lập chi bộ quân sự xã, thị trấn. Sáng 27/6/2023, Đảng ủy xã Khuất Xá long trọng tổ chức Lễ công bố Quyết định thành lập Chi bộ Quân sự xã trực thuộc Đảng ủy xã Khuất Xá

Chi bộ Quân sự Khuất Xá được thành lập có 08 đồng chí, đồng chí Bí thư Đảng ủy xã được chỉ định làm Bí thư chi bộ. Trong đó có 04 đồng chí cán bộ Ban CHQS xã, 01 đồng chí Trung đội trưởng dân quân cơ động; 01 đồng chí là Tiểu đội trưởng DQCĐ 02 đồng chí là chiến sĩ dân quân cơ động.Việc thành lập Chi bộ quân sự xã nhằm tăng cường công tác lãnh đạo của Đảng đối với lực lượng dân quân tự vệ, dự bị động viên trong tình hình mới và tăng cường vai trò lãnh đạo trực tiếp, tuyệt đối về mọi mặt của cấp ủy Đảng đối với lực lượng vũ trang ở cơ sở, giúp cấp ủy, chính quyền cơ sở lãnh đạo điều hành thực hiện tốt công tác quân sự ở địa phương.

trao qđ

Đồng chí Lộc Văn Độ Chủ tịch UBND  xã trao Quyết định

Nhận thấy, việc thành lập chi bộ quân sự cấp xã là chủ trương đúng, cơ bản phù hợp với yêu cầu, nhiệm vụ trong giai đoạn hiện nay, có ý nghĩa quan trọng đến kết quả thực hiện nhiệm vụ Quân sự- quốc phòng địa phương và xây dựng khu vực phòng thủ trên địa bàn.

                                                                   Tin, ảnh: Vi Thức

About